Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SİVAS / ZARA - Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi

Onur Kurulu Ekim Ayı

ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ONUR GENEL KURULU EKİM AYI (SENE BAŞI) TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı Tutanağı No  : 1

Toplantı Tarihi                        : 15.10.2012

Toplantı Konusu         : Sene Başı Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Yeri               : Öğretmenler Odası

 

GÜNDEM MADDELERİ:

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Onur kurulunun kuruluşu ve onur kurulu görevlerinin üyelere okunarak dağıtılması.
  3. Onur kurulunu oluşturacak sınıf temsilcilerinin seçimi.
  4. Onur kurulu ikinci başkanlığı ve onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliği seçimi.
  5. Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

  1. 1.       Açılış ve yoklama: Toplantı, Onur Kurulu Başkanı Gülay UYSALER’in açılış konuşmasıyla başladı: Onur genel kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okulun işleyişine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrencinin, ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilmesiyle oluşturulur. Yani sizler, buraya seçilerek gelen öğrencilersiniz. Öğrenciler, sizlerin onları en iyi şekilde temsil edeceğinizi düşünüyor. Bu, aynı zamanda onların size güvendiğini de gösteriyor. Bir okulda akademik başarı kadar öğrencilerin tavır, tutum ve davranışları da önemlidir. Hatta akademik başarı bunlara bağlıdır. Bunun için öğrencilerimizin sorumluluklarını bilen, dürüst, güvenilir, saygılı ve tüm bu özelliklerle beraber başarılı öğrenciler olmaları bizim en önemli hedefimizdir. İşte biz de sizlerle birlikte görevimiz boyunca bu hedefe ulaşmak için çalışmalar yapacağız. Arkadaşlarınızın her birini bu özelliklere sahip öğrenciler haline getirmek, onları öğrenciliğe yakışmayan davranışlardan uzaklaştırmak için çaba göstereceğiz. Bu yolda başarılı olacağımıza inanıyor ve şimdiden sizlere teşekkür ediyorum.

Yapılan yoklamada tüm üyelerin hazır bulunduğu görüldü.

 

 

  1. 2.       Onur kurulunun kuruluşu ve onur kurulu görevlerinin üyelere okunarak dağıtılması: Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinden, onur kurulunun kuruluşu ve onur kurulunun görevleri ile ilgili maddeler okunarak üyelere dağıtıldı:

 

Onur Genel Kurulu ve Onur Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

Onur genel kurulunun oluşturulması

MADDE 27 – (1) Onur genel kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okulun işleyişine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci, ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir.

(2) Onur genel kurulu üyeliğine seçilen öğrenciler, okulda oluşturulan diğer öğrenci kurullarında görev alabilecekleri gibi diğer öğrenci kurullarında görev alan öğrenciler de gerekli şartları taşımak kaydıyla onur genel kurulu üyeliğine seçilebilirler.

Onur genel kurulunun görevleri

MADDE 28 – (1) 0nur genel kurulu;

a) Her dönemde en az iki kez toplanır.

b) Onur kurulunu seçer.

c) Okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken önlemleri belirler ve önerilerini okul yönetimine bildirir.

Onur kurulu

MADDE 29 – (1) Onur genel kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu üyeliğine, onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencisini, onur kurulu ikinci başkanlığına, bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliğine seçer.

(2) Sınıfları birer şube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu oluşturur. Son sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur.

(3) Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan seçilen öğrenci, bu sınıfta şube sayısı birden fazla ise genel kurulca seçilen öğrenci ikinci başkan olur.

Üyelerde aranan nitelikler

MADDE 30 – (1) Bir öğrencinin onur genel kurulu üyeliğine seçilebilmesi için;

a) Okul disiplinine aykırı davranışlarının bulunmaması,

b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması,

c) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması

niteliklerini taşıması gerekir. Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile disiplin cezası alan öğrencilerin üyeliği düşer.

Onur kurulu başkanı

MADDE 31 – (1) 0nur kurulu başkanı, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmendir. Öğretmenler kurulu, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerini seçerken onur kurulu başkanı ve yedek üyeyi de seçer.

Onur kurulunun görevleri

MADDE 32 – (1) 0nur kurulu;

a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları görüşür, aldığı kararları öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar.

b) Onur Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna öneride bulunur.

c) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları önlemek amacıyla programlar hazırlayarak öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar.

ç) Öğrenci nöbet işleri ile sınıf başkanı ve yardımcılığı seçimine ilişkin esasların belirlenmesinde okul yönetimi, sınıf öğretmeni, rehberlik servisi ile iş birliği yaparak yürütülmesine katkı sağlar.

d) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak; sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için anne-baba, öğretmen, yönetici ve öğrenci kulübü başkanlarıyla iş birliği yapar.

Onur kurulu kararlarının yazılması

MADDE 33 – (1) Onur kurulunun aldığı kararlar, onur kurulu karar defterine yazılır.

 

 

  1. 3.       Onur kurulunu oluşturacak sınıf temsilcilerinin seçimi: Onur kurulunu oluşturacak sınıf temsilcileri için yapılan seçimde; 5. sınıf temsilciğine 5/A sınıfı temsilcisi Süheyl İNANAN, 9. sınıf temsilciliğine 9/B sınıfı temsilcisi Kader ÖZTÜRK, 10. sınıf temsilciliğine 10/B sınıfı temsilcisi Mert ÇINAR, 11. sınıf temsilciliğine 11/C sınıfı temsilcisi Şeyma ÜNGÖR, 12. sınıf temsilciliğine 12/A sınıfı temsilcisi Merve İYİDOĞAN seçilmiştir.

 

 

  1. 4.       Onur kurulu ikinci başkanlığı ve onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliği seçimi: Onur Kurulu Başkanı Gülay UYSALER: Onur kurulunun oluşumuyla ilgili maddeye göre onur kurulu ikici başkanlığına, onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencisi seçilir. Buna göre onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencimiz 12/A sınıfı temsilcisi Merve İYİDOĞAN, aynı zamanda Onur Kurulu İkinci Başkanımız olmuştur. Şimdi onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliği seçimine geçiyoruz.

Genel kurula katılan her üyeye birer boş kâğıt verildi ve ikinci başkan yedek üyeliği için bir üye ismi yazmaları istendi. Yapılan seçim sonucunda oy dağılımı şu şekilde olmuştur: 11/A sınıfı temsilcisi Doğanay AKAN 4 oy, 11/B sınıfı temsilcisi Mustafa KARACA 2 oy, 11/C sınıfı temsilcisi Şeyma ÜNGÖR 1 oy almıştır. Çıkan sonuca göre 11/A sınıfı temsilcisi Doğanay AKAN, onur kurulu ikinci başkanı yedek üyeliğine seçilmiştir.

Çıkan sonuçlara göre; Onur Kurulu İkinci Başkanı 12/A sınıfı temsilcisi Merve İYİDOĞAN, Onur Kurulu İkinci Başkanı Yedek Üyesi 11/A sınıfı temsilcisi Doğanay AKAN olmuştur.

 

 

 

  1. 5.       Dilek ve temenniler: Onur Kurulu Başkanı Gülay UYSALER: “Okulumuzda başarının artırılması ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılının geçirilmesi için herkesin üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getireceğine inanıyorum. Okul genel kurulunun her dönemde en az iki kere toplanması gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim. Bundan sonra örnek öğrenci olma konusunda daha dikkatli davranacağınızdan emin olarak bir dahaki toplantıda görüşmeyi temenni ediyorum.” dedi ve toplantı sona erdi.

 

 

 

Gülay UYSALER

Onur Kurulu Başkanı

 

 

Merve İYİDOĞAN

Onur Kurulu İkinci Başkanı

(12/A)

 

Doğanay AKAN

Onur Kurulu İkinci Başkanı

Yedek Üye (11/A)

 

 

Şeyma ÜNGÖR

11. Sınıf Temsilcisi

Üye (11/C)

Mert ÇINAR

10. Sınıf Temsilcisi

Üye (10/B)

 

Kader ÖZTÜRK

9. Sınıf Temsilcisi

Üye (9/B)

Süheyl İNANAN

5. Sınıf Temsilcisi

Üye (5/A)

 

Mustafa KARACA

Üye (11/B)

Muhammet DURAK

Üye (10/AND)

 

Emrah DURMAZ

Üye (10/A)

Kaan DELİKTAŞ

Üye (9/AND)

 

Yasin ÇELİK

Üye (9/A)

 

 

 

 

 

15/10/2012

 

Tahir GÜNAY

Okul Müdürü

                                                                                                         

 

 

 

Yayın: 2013-01-03 - Güncelleme: 2013-02-20 13:32:37 - Görüntülenme: 6955